Dane adresowe:
BEGLI
ul. Armii Krajowej 21
59-400, Jawor


Rozpoczęcie współpracy
W celu rozpoczęcia współpracy z firmą BEGLI należy:
  • dostarczyć do siedziby firmy BEGLI kopie dokumentów rejestracyjnych firmy:
  • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) dla firm posiadających osobowość prawną lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla osób fizycznych
  • dokument nadania firmie numeru NIP
  • dokument nadania firmie numeru REGON
  • Podać listę osób upoważnionych do odbioru towaru na miejscu, podpisaną przez osoby reprezentujące firmę (w przypadku odbioru towaru na miejscu)
  • dostarczyć oświadczenie gdzie towar ma być wysłany (w przypadku jeżeli miejsce dostawy towaru jest inne niż siedziba firmy) podać listę adresów do wysyłki
Warunki finansowe 
Firmom rozpoczynającym współpracę handlową z BEGLI oferujemy sprzedaż z płatnościami odroczonymi o 7 dni (płatności przelewem).
Warunkiem otrzymania sprzedaży z odroczonym terminem płatności jest dostarczenie przez klienta kompletu dokumentów rejestracyjnych firmy, dokonanie co najmniej trzech transakcji gotówkowych na kwotę nie mniejszą niż 200zł każda. Kredyt kupiecki zostaje przydzielony w wysokości proporcjonalnej do wcześniej dokonanych zakupów i może być sukcesywnie zwiększany w razie potrzeby przy dalszej współpracy.
Stali klienci w ramach rozszerzenia współpracy mogą ubiegać się o wydłużenie kredytu kupieckiego do standardowego 14 lub 21 dniowego terminu płatności.
Zakupy przez internet
Firma BEGLI oferuje stałym klientom dostęp do modułu Zamówień Internetowych - "Begli.B2B" który, umożliwia sprawdzanie bieżących stanów towarów, kontrolę aktualnego stanu rozliczeń, przeglądanie historii transakcji i bieżących rezerwacji oraz dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. Dodatkowo klienci korzystający z "Begli.B2B" mogą liczyć na atrakcyjne promocje cenowe produktów i transport gratis juz przy zamówieniach powyżej 250 złotych netto.
W sprawach związanych z udostępnianiem modułu "Begli.B2B" prosimy o kontakt z Działem Obsługi Zamówień Internetowych - 076 7291980